کلیمت از دست رفته

۲۳ تا ۲۹ آذر ماه

در صدمین سال‌گرد مرگ گوستاو کلیمت
انجمن فرهنگی اتریش و بنیاد پژمان به میزبانی پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱ برگزار می‌کنند.

آخرین ساختمان استودیوی کلیمت هم‌چنان در یک باغ بزرگ در حومه وین پا بر جاست و یک بوته گل رز گذر سال‌های گذشته را در این محل تاب آورده است. صد سال از مرگ کلیمت می‌گذرد، هم‌چنین مجموعه‌داران و حامیان او نیز دیگر زنده نیستند. بسیاری از آنها توسط سوسیالیست‌های ملی مورد آزار و اذیت، سرقت، اخراج و یا قتل قرار گرفته‌اند. بخشی از آثار این هنرمند از بین رفته، سوزانده یا ناپدید شده‌اند. آثار باقی‌مانده‌ی دیگر نیز نه روی دیوار مجموعه‌داران وی بلکه بیش‌تر بر دیوارهای موزه‌ها قابل رویت هستند.

‌مکان و تاریخ:
پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱
خیابان کریم‌خان‌زند، خیابان خردمند شمالی، خیابان هجدهم، پلاک ۲۵
۲۳ تا ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، ۴ - ۸ بعدازظهر
عکس‌: محمد رضایی


طراحی پوستر از سام کشمیری