روزنگار ۸۹ – ۱۳۸۶
ندا رضوی‌پور

۱۳۹۷

«روزنگار ۸۹ – ۱۳۸۶»کتابی حاوی پرونده‌ای از طراحی‌های هنرمند تجسمی ندا رضوی‌پور (م. ۱۳۴۷،تهران) است، که حاوی مقدمه‌ای از هنرمند، و سه گفتوگو است. یکی با توماس اردبرینک (خبرنگار نیویورک تایمز)، دیگری با عباس کوثری (عکاس خبری و هنرمند)، و دیگری با همایون عکسری سی‌ریزی (نویسنده، معمار و هنرمند تجسمی) و آذر محمودیان (کیوریتور).در طول سال‌های 1386 تا 1389 ندا رضوی‌پور تصاویری از میان اخبار روزنامه‌ها انتخاب و در سالنامه‌های خود طراحی می کرد – چیزی که به تدریج تبدیل به روندی در راستای مرور روزمره و تمرکز بر طراحی شد. این طراحی های روزنگار در طول سال‌های گذشته در نمایشگاه‌های متعددی سراسر دنیا به‌نمایش در آمدند. این طراحی‌ها برای اولین بار توسط بنیاد پژمان منتشر و توسط بن‌گاه به چاپ رسیده است.