هنر عمومی در تهران

۱۷ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: ‌فواد شریفی، نگار فرجیانی، هومن مرتضوی
مدیریت نشست: ‌امیرعلی قاسمی

این ‌نشست ‌با‌ مرور ‌نمونه‌هایی ‌از‌ پروژ‌ه‌های ‌شخصی‌ مهمانان ‌نشست‌ که‌ در ‌گذشته‌ در ‌عرصه‌ی ‌عمومی‌ در ‌تهران‌ برگزار ‌شده‌اند،‌ به‌ بررسی ‌هنر ‌عمومی ‌در ‌تهران ‌خواهد ‌پرداخت.

مکان و تاریخ:
خانه‌ی وارطان
‌میدان‌ فلسطین،‌ خیابان‌ طالقانی‌ غربی، ‌پلاك‌۵۱۴.
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷، ۶ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی