انتخاب گالری دار

۱۸ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: سام سمیعی‌، ‌دنیل بلیچه (اسکایپ)
مترجم: نامدار شیرازیان

در ‌این ‌رویداد،‌ دنیل ‌بلیچه‌ و ‌سام‌سمیعی،‌ به‌ترتیب ‌در ‌مقام‌ گالر‌ی‌دار ‌و‌ هنرمند، ‌درباره‌ی ‌نحوه‎ی‌ شکل‌گیری ‌ارتباط‌ میان ‌سوداگران ‌آثار‌هنری‌ و ‌هنرمندان ‌جوان ‌به ‌بحث‌ خواهند ‌پرداخت. ‌چه ‌دلایلی ‌منجر ‌به ‌انتخاب‌ یک‌هنرمند ‌میشوند؟ ‌فرایند ‌ایجاد ‌چنین ‌ارتباطی ‌چگونه ‌رقم‌ میخورد؟ ‌بلیچه ‌شرحی ‌از ‌روال ‌انتخا‌ب‌هایش ‌به ‌دست‌ خواهد ‌داد ‌که ‌طیف‌ گسترده‌ای ‌از ‌تصمیمات ‌متکی ‌بر ‌منطق ‌تا ‌انتخا‌ب‌هایی ‌غریزی ‌را در‌بر ‌می‌گیرند.

مکان و تاریخ:
کافه گودو یاس
خیابان ‌نجات‌اللهی، ‌نرسیده ‌به ‌سمیه،‌ خیابان ‌محمدی، ‌بن‌بست‌ گل‌ یاس.
سه شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷، ۴ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی