کلویی پِرون در سال 2010، پس از گذراندن یک دوره‌ی کارآموزی یک‌ساله‌ متمرکز بر صحنه‌ی هنری در حال گسترش در نیومیوزیم نیویورک، به زادگاه‌ش، روم؛ بازگشت تا در موزه‌ی ماکسی: موزه‌ی ملی هنرهای قرن 21 به عنوان دستیار کیوریتور فعالیت کند. او در حال حاضر از کیوریتورهای موزه‌ی فونداسیون مِمو، اولین بنیاد هنری خصوصی در روم است و نمایشگاه‌هایی از آثار سارا ون‌دِربیک، استرلینگ روبی، شانون اِبنِر و کامیل هِنروت برگزار کرده‌است. او هم‌چنین نظارت غرفه‌های هنرمندان درحال‌رشد آرتیسیما، آرت‌فر هنرهای معاصر شهر تورین، را بر عهده داشت و کمی بعدتر، در گالری کَمِل‌مِنور در پاریس نمایشگاه "کالاسازی عشق" را برگزار کرد.