دَنیِل بَلیچه ساکن پاریس است. وی به همراه الکساندر هرتیلنگ از سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۸) گالری خود را در شهر پاریس تاسیس و تا به امروز به نمایش آثار هنرمندان معاصر پرداخته است.
جلسه‌ی گفت‌وگوی دَنیِل بَلیچه (موسس و مدیر گالری بَلیچه هِرتلینگ، پاریس) و هرمز همتیان (موسس و مدیر گالری دستان، تهران) سه‌شنبه‌ی پیش‌رو ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۵ بعدازظهر در بنیاد پژمان: کندوان برگزار می‌شود. این گفت‌وگو به چگونگی مدیریت گالری در هر منطقه و ساز و کارهای مربوط به آن خواهد پرداخت.