بنیاد مِمو

۱۳ بهمن ۱۳۹۵

بنیاد مِمو در سال ۱۳۹۱ با نوآوری Fabiana Marenghi Vaselli Bond وAnna d’Amelio Carbone تاسیس شد و برنامه نمایشگاهی جدیدی را به طور کامل به آرت سین معاصر اختصاص داد. هدف این بنیاد با مشارکت در توسعه بافت فرهنگی محلی در یک چشم انداز جهانی این است که واقعیت های بین المللی را پیوند داده و تعامل بین هنرمندان و شهر رم ترویج می دهد. این بنیاد از طریق سازماندهی و تهیه کنندگی نمایشگاه‌ها، نمایش‌ها، اقامتگاه‌ها، گفت و گوها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و نشریات هنری زمان کنونی، تمایل به ترویج آنها در راستای اعانت توسعه آینده ما دارد.