هنرمندان، کیوریتورها، پژوهش‌گران و گروه‌ها می‌توانند برای اقامت موقت در کندوان درخواست کنند.
دو روش درخواست برای اقامت موقت در کندوان وجود دارد که شامل برنامه‌های مشارکتی و مستقل می‌باشد.
هیچ‌گونه محدودیت زمانی برای بازبینی درخواست وجود نداشته، این روند به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

برنامه‌ی مشارکتی:
کندوان با هم‌کاری با موسسات و سازمان‌های هنری به دنبال ایجاد فرصت‌ تبادل فرهنگی از طریق اقامت‌های هنری است. به‌این‌منظور پس از تکمیل فرم زیر آن را به نشانی ای‌میل Kandovan@localhost ارسال کنید.

برنامه مستقل:
هنرمندان، کیوریتورها، پژوهش‌گران و … می‌توانند به‌صورت مستقل اقدام به معرفی خود کرده؛ درخواست اقامت در کندوان را ارائه کنند.
کندوان حامی مالی برای متقاضیان پیدا نمی‌کند. پس از پذیرش نهایی، متقاضی عهده‌دار تامین بودجه‌ی خود هست. به‌این‌منظور پس از تکمیل فرم زیر آن را به نشانی ای‌میل Kandovan@localhost ارسال کنید.
دانلود فرم