جایی دیگر
چیدمان تعاملی واقعیت مجازی
هایون کوآن، بالتازار اوکسیِتخ

8 دی ماه تا 20 بهمن ماه 1396

کیوریتور: عماد آل‌ابراهیم

بنیاد پژمان: کارخانه آرگو مفتخر است چیدمان تعاملی واقعیت-مجازی ‘جایی دیگر’ با کیوریتوری عماد آل‌ابراهیم و با حضور هنرمندان هایون کوآن (کره-فرانسه) و بالتازار اوکسیِتخ (فرانسه) را برگزار کند.
آثار این هنرمندان با استفاده از واقعیت-مجازی در تلاش برای خلق چشم‌اندازی شاعرانه بر پایه‌ی خاطرات انسانی است. ارتباطی مستقیم و دو سویه بین مخاطب و اثر. در این چیدمانِ تعاملی مخاطبان با استفاده از سربندهای واقعیت-مجازی در تجربه‌ای چندوجهی غوطه‌ور خواهند بود: تجربه‌ای انفرادی و نه در مقابل تصویر بلکه به‌طور جسمی درون آن!
این نمایشگاه که به‌عنوان یک ‘چیدمان’ عرضه می‌شود در فضایی خالی بر پا خواهد شد و هر تجربه‌ی واقعیت-مجازی – که کیوریتور از اصطلاح ‘کپسول‌های زمان’ برای آن‌ها استفاده می‌کند – باعث مرزبندی این فضای خالی خواهند بود. در حالی که مخاطبان در انتظار برای حضور در این تجربه هستند؛ در تجربه‌ی فردِ قبل از خود به طریقی دیگر و از ‘دنیای بیرونی’ شریک خواهند بود.

مکان و تاریخ:
بنیاد پژمان: کارخانه آرگو
8 دی ماه تا 20 بهمن ماه 1396
دوشنبه تا پنجشنبه از 4 تا 8 بعدازظهر
جمعه از ساعت 12 صبح تا 8 شب
گشایش: جمعه، 8 دی 1396
عکس‌: مانی لطفی‌زاده