«در بین» شماره ۱ 

۱۵ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

«در بین» شماره ۱  نخستین از مجموعه نمایشگاه‌هایی است که از این پس با محوریت میزبانی هم‌زمان چند نمایش انفرادی در کارخانه آرگو برگزار خواهد شد. از آغاز فعالیت بنیاد پژمان، همکاری با هنرمندان جوان، نوظهور و نیز آن دسته از هنرمندان که در میانه مسیر حرفه‌ای خود هستند مورد توجه بوده؛ تا پیش از این اما امکان نمایش آثار آن‌‌ها در کارخانه آرگو فراهم نشده است. این شماره از «در بین» شامل سه مجموعه مستقل از ندا سعیدی، علی میرعظیمی و محمد حسن‌‌زاده است که در عین استقلال هر کدام در قالب یک نمایش انفرادی و در سه فضای مجزای کارخانه آرگو در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد. این سه هنرمند اگرچه بهنسبت هم‌نسل‌‌اند اما تجربه‌های حرفه‌‌ای متفاوتی را تا به این‌‌جا پشت سرگذاشته‌‌اند. کنار هم نشستن این سه نمایش به مخاطب کمک می‌کند تا نسبت به جهان فکری این هنرمندان، تمایزات و نزدیکی‌هایی فرمی و محتوایی در آثار ایشان و نیز تنوع و تکثر استفاده از مدیوم و متریال در کار هرکدام شناخت جامع‌‌تری حاصل کند.

مدیران پروژه: سروناز فروتنی، زهره دلداده، محمد صادق امانی
مدیر اجرایی: آرین اسکوئی

برای مشاهده تور مجازی نمایشگاه اینجا کلیک کنید

مکان و تاریخ:
بنیاد پژمان: کارخانه آرگو
۱۵
اسفند ۱۳۹۹ – ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰