بنیاد پژمان فعالیت خود را با هدف تمرکز بر آثار هنرمندان معاصر ایران و جهان در چهارچوب مانیفستی مشخص آغاز کردو با گذشت زمان، وظیفه خود را در راستاي تعهد بـه فضـاي فرهنگـی و هنـري ایران، بیش از گردآوري مجموعه آثار هنري و پشتیبانی اقتصادي از گالريها و هنرمندان یافت. ایجاد سکویی ارتباطی بین هنرمندان، برگزاري کارگاههـا، برنامـه اقامـت هنرمنـدان، برگـزاري نمایشـگاه و پشتیبانی از مطالعات فرهنگی و نشر در راس اهداف اصلی بنیاد قرار گرفت. این نهاد سعی دارد دوشادوش محیطهاي آکادمیک و فرهنگی، بستري هرچه بارورتر و خلاقتر براي اعتلاي وضعیت فرهنگ و هنر معاصر را سبب شود و در این راستا خود را تاکنون با فضاي نمایشگاهی کارخانه آرگو و کندوان مجهز ساختهاست.

بنیان‌گذار و مدیر
حمیدرضا پژمان

دستیار مدیر
شکیبا عبداللهیان
مدیر پروژه
جاوید قائم‌مقامی

تدارکات
رضا حسنی
لیلا زینعلی
صادق امانی

طراحی گرافیک
سام کشمیری (استودیو کارگاه)

میدان فردوسی، خیابان تقوی
کوچه بهداشت، پلاک ۶
تهران- ایران
+98 (21) 66 34 06 98
info[at]pejman.foundation