نقد هنری به مثابه‌ی میانجی‌گری عمومی

۱۹ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: ‌هلیا دارابی، همایون سی‌ریزی، سهراب مهدوی

آیا‌ نقد‌ هنری‌ میان ‌هنر ‌و ‌جامعه ‌میانجی‌گری‌ ‌میکند‌؟ ‌آیا ‌منتقد ‌هنر ‌با ‌طرح‌ و ‌پرداختن ‌به ‌آثار‌هنری‌ به ‌مجموعه‌های ‌خصوصی‌ مازادی ‌معناشناختی ‌و ‌ارزش‌ اقتصادی ‌افزون‌تری ‌‌می‌بخشد؟ ‌یا ‌به ‌غنای ‌جامعه‌ی ‌عمومی‌ هنر ‌خدمت‌ می‌کند؟ ‌آیا ‌نقد ‌هنر‌معاصر ‌می‌تواند ‌بیرون ‌از ‌آپاراتوس ‌سرمایه‌داری‌ متاخر، ‌کنشگر‌باشد؟ ‌اساسن ‌نقد ‌هنر ‌معاصر ‌آیا ‌خود ‌شیوه‌ای ‌از ‌تولید ‌کالای ‌هنری ‌نیست؟ ‌این‌ها ‌برخی ‌از ‌سوالاتی‌ست‌ که ‌در ‌این ‌جلسه ‌به ‌آن‌ها ‌پرداخته ‌می‌شود.

مکان و تاریخ:
کافه گودو یاس
خیابان ‌نجات‌اللهی، ‌نرسیده ‌به ‌سمیه،‌ خیابان ‌محمدی، ‌بن‌بست‌ گل‌ یاس.
چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۴ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی