فضاهای مستقل هنرمند-گردان در تهران

۲۰ دی ۱۳۹۷

میهمانان نشست: ‌امیرعلی قاسمی‌ (پارکینگالری،‌جامعه‌ی ‌نیومدیا)، سهراب کاشانی‌ (سازماناب)، ‌صدرا وجدانی (بنگاه)
مدیریت نشست: ‌اشکان زهرایی

این ‌نشست‌ با ‌شرح‌ هر ‌مهمان ‌در‌مورد ‌فضاها ‌و ‌پروژه‌ هایشان، ‌به‌بررسی ‌اهمیت ‌فضاهای ‌غیرانتفاعی ‌در ‌تهران ‌که ‌توسط ‌خود‌ هنرمندان ‌گردانده ‌می‌شوند، ‌خواهد ‌پرداخت.

مکان و تاریخ:
خانه‌ی وارطان
‌میدان‌ فلسطین،‌ خیابان‌ طالقانی‌ غربی، ‌پلاك‌۵۱۴.
پنجشنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۷، ۶ بعد از ظهر
عکس: متین جامعی