اردشیر خط تیره هفده هشتادوهفت
اردشیر محصص

۱۳۹۳

در ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی، بنیاد پژمان و سام آرت، پروژه‌ی بیرون زیرزمین دستان، به طور مشترک میزبان "اردشیر خط تیره هفده هشتادوهفت" بودند، نمایشگاهی آرشیوی
از آثار روی کاغذ و چاپیِ کاریکاتوریست و تصویرگر معاصر ایرانی، اردشیر محصص. این نمایشگاه در سام آرت، یگ گالری موقتی و بخشی از زیرزمین دستان، در تهران برگزار شد.
بنیاد پژمان از حامیان انتشار کتاب "اردشیر خط تیره هفده هشتادوهفت" و مهمانی ناهاری که هم‌زمان با نمایشگاه برگزار شد، بود. با مطالعه‌ی آثار محصص، چندان که سزاوار است به آن پرداخته نشده‌است، و با هدفِ تاکید بر تاثیر بی چون و چرای محصص بر تولیدات تصویری در ایران معاصر، انتشار این کتاب تجلیلی است از بینشی استثنایی که تشویش‌برانگیزترین عناصر هویت ایران در طول تاریخی دیرینه را فراتر از سلطه‌ی ایده‌اولوژی‌های ادواری به چالش می‌کشد.
این کتاب، به قلم داریوش کیارس، روایتی زمان‌مند از زندگی اردشیر را دنبال می‌کند.
اردشیر محصص (متولد ۱۳۱۷، رشت-ایران، فوت ۱۳۸۷، نیویورک) کاریکاتوریست، تصویرگر و نقاشی برجسته بود که در پیش‌برد کاریکاتور طنزآمیز و نقد تصویری در ایران نقشی به‌سزا ایفا کرد. او در سال ۱۳۴۱ از دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. پیش از ترک تهران در سال ۱۳۵۵ به مقصد نیویورک -که تا پایان عمر در آن جا زندگی کرد- آثارش در کتاب‌ها، مجلات، روزنامه‌ها و نمایشگاه‌های متعددی دیده شده‌بود. نخستین بار مجموعه آثارش در آمریکا در موزه‌ی انجمن آسیا، نیویورک (۱۳۸۷) نمایش داده‌شد.